Waterverzachters

Stop kalkaanslag! Geniet van zacht water

Read More

Waterbehandeling

Waterbehandeling

Waterleidingen gebaat met waterbehandeling

De meest gehoorde klacht van eindgebruikers, wanneer ze bevraagd worden over de kwaliteit van het leidingwater, is de waterhardheid

Hard water kan behoorlijk wat schade aanrichten aan onze sanitaire installatie en huishoudapparaten die water gebruiken. Kalkafzetting heeft immers negatieve gevolgen op hun werking, zoals verminderde doorstroming, minder efficiënte warmteoverdracht, corrosie,… Naast de minder efficiënte werking, zal ook hun levensduur aanzienlijk verminderd worden, met vroegtijdige reparatie of vervanging tot gevolg. Naast deze ‘technische’ gevolgen, zijn er nog een aantal andere gevolgen: noodzaak van vaak milieuonvriendelijke anti-kalkproducten om kalkaanslag te vermijden of te verwijderen, sterk verhoogd gebruik van zepen en detergenten, wiens efficiëntie sterk verminderd wordt indien gebruikt in hard water. Nochtans kunnen deze problemen vermeden worden met een gepaste waterbehandeling koop alvast een Waterverzachter

Waterhardheid in België

Hard water wordt gekenmerkt door een hoog gehalte aan calcium- en magnesiumionen. De mate waarin de hardheid tot problemen zal leiden is afhankelijk van de water temperatuur; hoe hoger de temperatuur, des te sterker zullen de aanwezige hardheidsmineralen effectief gaan neerslaan en een harde kalksteen-laag vormen. Maar ook wanneer water verdampt of opdroogt, laat kalk zijn sporen na! De waterhardheid wordt in België meestal uitgedrukt in Franse graden (° f), al zijn er ook enkele delen in ons land die Duitse graden (° dH) gebruiken. 1 Franse graad is het equivalent van 1 milligram CaCO3 per liter water. De waterhardheid wordt in volgende categorieën opgedeeld:

•zacht water: 0 ° f

•laag hard water: 1 – 7 ° f

•matig hard water: 8 tot 15 ° f

•hard water: 16 – 30 ° f

•zeer hard water: > 30 ° f

Zo’n driekwart van het oppervlak van België heeft hard tot zeer hard water door de leidingen stromen, vaak zelfs met een hardheid van meer dan 35 ° f. Dergelijke waterhardheden brengen op korte termijn al aanzienlijke problemen met zich mee. Consumenten die willen weten hoe hard het water is in hun regio, kunnen terecht bij hun waterdistributiemaatschappij, of bij een erkende waterbehandelingsbedrijf.

Waterbehandeling in het algemeen

Er zijn verschillende technieken voor waterbehandeling zoals sediment-filtratie, omgekeerde osmose en het gebruik van polyfosfaten. De techniek die het meest gekend is en toegepast wordt bij particulieren is echter het ontharden oftewel het zachter maken van water.

De meest gebruikte techniek om water zachter te maken is ionenuitwisseling; dit procedé wordt al decennia lang toegepast, niet alleen in waterontharding, maar ook in de voedingsindustrie; het is relatief eenvoudig toepasbaar, ook voor huishoudelijke toepassingen, makkelijk meetbaar en zeer betrouwbaar. De hardheidsminderalen worden immers effectief uit het water verwijderd, waardoor de binnen-installatie van een woning gespaard wordt van schade door o.a. kalkafzetting.

Waterontharding – de werking van een ontharder

WaterbehandelingEen waterontharder is een toestel dat rechtstreeks aangesloten wordt op de watertoevoer. Het bevat drie belangrijke onderdelen: één of meerdere harsreservoirs, met daarop een besturingsklep, en tenslotte een zoutvat waarin de zoutoplossing aangemaakt wordt.

Voor de Waterbehandeling gebruikt men kunsthars dat als specifieke eigenschap heeft dat het ionen kan uitwisselen; het gaat om miljoenen kleine bolletjes in het harsreservoir, waar het te ontharden water doorheen wordt gestuurd. Deze kunstharsbolletjes trekken de calcium- en magnesiumionen, die aanwezig zijn in het water, aan en houden deze vast; in ruil geven ze natriumionen af. Wanneer de harsbolletjes verzadigd zijn met calcium- en magnesiumionen, en dus geen natrium meer over hebben om het ionenuitwisselingsproces uit te voeren, dient de waterontharder geregenereerd te worden. Dit gebeurt dmv pekel (water en opgelost zout), die is aangemaakt in het zoutvat. De pekel wordt tijdens de regeneratie over de harsbolletjes geleid; door de zeer hoge concentratie aan natrium, wordt het ionenuitwisselingsproces omgekeerd: de harsbolletjes laten de opgeslagen calcium- en magnesiumionen los en nemen opnieuw natriumionen op; het spoelwater dat tijdens de regeneratie gebruikt wordt stroomt weg naar het riool. Na de regeneratie zijn de harsbolletjes opnieuw klaar om water te ontharden!

Efficiëntie van toestellen verbetert door waterontharder

Waterbehandeling Onderzoek heeft uitgewezen dat waterontharders ervoor zorgen dat verwarmingstoestellen en andere toestellen die water opwarmen, hun efficiëntie behouden. Zo werd vastgesteld dat huishoudelijke gasketels die werken op onthard water hun oorspronkelijke efficiëntie behouden gedurende een levensduur van 15 jaar. Hard water daarentegen kan leiden tot een verlies in efficiëntie tot 48%. Ook de levensduur van elektrische boilers verhoogt zeer sterk wanneer waterontharding toegepast wordt. Omdat er geen kalk meer in het water zit, kan deze zich niet meer opstapelen in de boiler. Dergelijke kalkaanslag heeft een negatief effect op de prestaties en de levensduur van de boiler. Om het beeld compleet te maken: doucheknoppen die werken met hard water verliezen tot wel 75% aan doorstromingscapaciteit in minder dan 18 maanden. Kies ook voor een Waterververzachter onderhoud